top of page

Over Marcel Vervuurt

Ontmoet Marcel Vervuurt, een gepassioneerde en creatieve fotograaf/videograaf met een scherp oog voor stedelijke landschappen en een diepe liefde voor reisfotografie. Met een camera in de hand en een avontuurlijke geest gaat Marcel op reis om de essentie en schoonheid vast te leggen van zowel bekende stadsgezichten als onontdekte bestemmingen.

Voor Marcel is stedelijke landschapsfotografie meer dan alleen een onderwerp; het is een doek dat wacht om beschilderd te worden met de levendige kleuren van het stadsleven. Door de lens navigeert Marcel vakkundig door de drukke straten, imposante wolkenkrabbers en verborgen steegjes, waarbij hij de dynamische energie en unieke karakter van elke stedelijke omgeving vastlegt. Het samenspel van licht en schaduw, de reflecties in glazen gevels zijn elementen die Marcel vakkundig in zijn werk verwerkt, resulterend in visueel verbluffende en tot nadenken stemmende beelden.

Het is echter Marcels passie voor reisfotografie die hem echt onderscheidt. Voortdurend gedreven door een reislustige geest vindt hij inspiratie in het onbekende en het nog niet ontdekte. Van de serene landschappen van afgelegen platteland tot de levendige chaos van drukke markten, omarmt Marcel de diversiteit van de wereld met open armen en een open lens. Elke bestemming wordt een kans om een uniek visueel verhaal te vertellen, waarbij hij de essentie van culturen, mensen en landschappen vastlegt.

Het vermogen om een moment in de tijd te bevriezen, de emoties en sfeer te behouden, is kenmerkend voor het werk van Marcel. Of het nu gaat om de gouden gloed van een zonsopgang over de stadsskyline of de stille charme van een kinderkopjesstraat in een historische stad, Marcel heeft het talent om deze momenten om te zetten in beelden die resoneren met kijkers.

Als fotograaf/videograaf die gedijt op verkenning en ontdekking, nodigt Marcel je uit om hem te vergezellen op een visuele reis door de lens. Elke foto en video is niet alleen een documentatie van een plek; het is een uitnodiging om de wereld te zien door de unieke perspectief van Marcel, een perspectief dat de schoonheid van stedelijke landschappen en de grenzeloze wonderen die reizen onthult, viert.

About Marcel Vervuurt

Meet Marcel Vervuurt, a passionate and creative photographer/videographer with a keen eye for urban landscapes and a deep love for travel photography. With a camera in hand and an adventurous spirit, Marcel] embarks on journeys to capture the essence and beauty of both familiar cityscapes and unexplored destinations.

Urban landscaping is more than just a subject for him; it's a canvas waiting to be painted with the vibrant hues of city life. Through the lens, Marcel skillfully navigates the bustling streets, towering skyscrapers, and hidden alleyways, capturing the dynamic energy and unique character of each urban setting. The interplay of light and shadow, the reflections in glass facades are elements that Marcel expertly incorporates into his work, creating visually stunning and thought-provoking images.
 

However, it's Marcel’s passion for travel photography that truly sets him apart. Constantly fueled by a wanderlust spirit, he finds inspiration in the unfamiliar and the undiscovered. From the serene landscapes of remote countryside to the vibrant chaos of bustling markets, Marcel embraces the diversity of the world with open arms and an open lens. Each destination becomes an opportunity to tell a unique visual story, capturing the essence of cultures, people, and landscapes.

The ability to freeze a moment in time, preserving the emotions and atmosphere, is a hallmark of Marcels work. Whether it's the golden glow of a sunrise over a city skyline or the quiet charm of a cobblestone street in a historic town, Marcel has a gift for translating these moments into images that resonate with viewers.
 

As a photographer/videographer who thrives on exploration and discovery, Marcel invites you to join him on a visual journey through the lens. Each photograph and video is not just a documentation of a place; it's an invitation to see the world through Marcel’s unique perspective—one that celebrates the beauty of urban landscapes and the boundless wonders that travel unveils.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

+31 6 132 44 925

bottom of page